[Day 572] We Love Differently

I always feel really weird when people say "I love you" in any contents.  I am still getting used to it after living in the U.S for a couple years.  I don't remember myself saying it that often either. In my culture(Chinese and Vietnamese), we don't say "I Love You" lightly.  It sounds very empty... Continue Reading →

[Day 329] Ai Tìm, Ai Đi Mãi?

Em đưa tôi đi qua, Một khoảng trời băng giá. Trái tim tôi thắt lại, Cả khoảng trời bình yên.   Em và tôi hai ngả, Những bản ngã riêng tôi Em thương tôi ngay cả, Tôi đi ngả chính tôi.   Đâu phải lỗi tại em, Do chính tôi ngây dại. Chẳng gánh nổi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑