[Day 329] Ai Tìm, Ai Đi Mãi?

Em đưa tôi đi qua, Một khoảng trời băng giá. Trái tim tôi thắt lại, Cả khoảng trời bình yên.   Em và tôi hai ngả, Những bản ngã riêng tôi Em thương tôi ngay cả, Tôi đi ngả chính tôi.   Đâu phải lỗi tại em, Do chính tôi ngây dại. Chẳng gánh nổi... Continue Reading →

[Poem] LOVE

LOVE I think I'm in love I did not expect to, My brain tries to protect My heart feels just right.   Maybe I feel love My brain stops thinking, My heart skips few beats This doesn't seem right.   My brain asks my heart: "Can you let him in? You were hurt before But... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑