[Day 329] Ai Tìm, Ai Đi Mãi?

Em đưa tôi đi qua, Một khoảng trời băng giá. Trái tim tôi thắt lại, Cả khoảng trời bình yên.   Em và tôi hai ngả, Những bản ngã riêng tôi Em thương tôi ngay cả, Tôi đi ngả chính tôi.   Đâu phải lỗi tại em, Do chính tôi ngây dại. Chẳng gánh nổi... Continue Reading →

[Poem] LOVE

LOVE I think I'm in love I did not expect to, My brain tries to protect My heart feels just right.   Maybe I feel love My brain stops thinking, My heart skips few beats This doesn't seem right.   My brain asks my heart: "Can you let him in? You were hurt before But... Continue Reading →

[Thơ] Lưng Chừng

Lưng Chừng (Xìng Vòong, 01-30-2017)   Lưng chưng vô tình quen ai đó, Là bắt đầu những cảm xúc không tên, Là trái tim đập nhanh thêm một nhịp, Lưng chừng ở giữa một tình yêu.   Lưng chừng ai yêu chiếc lá Lá chỉ xanh khi ở với cây, Để rồi ai ngồi đó... Continue Reading →

[Thơ] Tôi là một đứa con xa quê

Tôi là một đứa con xa quê Xing Voong,  01-21-2017 Tôi là một đứa con xa quê, Đi ngút bao năm vẫn chưa về. Hôm nay bà nội gọi điện hỏi, Khi nào thì mày về thăm bà? Về sớm mắt khoẻ bà còn ngắm, Già rồi chờ mãi được bao năm?   Hôm trước... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑