Blog

[Day 75] First day of GBO

So GBO is Golden Bear Orientation.  It is a week long orientation for new incoming freshman and transfer students at UC Berkeley. (I know, a week long? seriously?) We checked in at 10:30 today.  I did not have enough sleep last night so I woke up very late, like 9:30AM We met up with our... Continue Reading →

[Thơ] Lưng Chừng

Lưng Chừng (Xìng Vòong, 01-30-2017)   Lưng chưng vô tình quen ai đó, Là bắt đầu những cảm xúc không tên, Là trái tim đập nhanh thêm một nhịp, Lưng chừng ở giữa một tình yêu.   Lưng chừng ai yêu chiếc lá Lá chỉ xanh khi ở với cây, Để rồi ai ngồi đó... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑