[Day 674] Tôi Nợ Tiếng Việt

http://kenh14.vn/toi-biet-minh-la-nguoi-viet-nam-khi-2018111608064425.chn?fbclid=IwAR1LEVeXNVmA3xAU2_ELNBac5D9Xrap_Y7biJ2Eev9wvJcSsG4z38VCo6aA Hôm qua đọc bài báo trên kênh14, đúng hay, đúng thấm. Tối qua, tôi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ, không ngủ được.  Đấy, chính nó, là chính nó, cuối cùng cũng có ai đó nói lộ tâm tư lòng mình. Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất lạnh, không như... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑