[Day 329] Ai Tìm, Ai Đi Mãi?

Em đưa tôi đi qua, Một khoảng trời băng giá. Trái tim tôi thắt lại, Cả khoảng trời bình yên.   Em và tôi hai ngả, Những bản ngã riêng tôi Em thương tôi ngay cả, Tôi đi ngả chính tôi.   Đâu phải lỗi tại em, Do chính tôi ngây dại. Chẳng gánh nổi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑