[Poem] The Road To You (Đường Tìm Em)

08-22-2016, 1:00 AM, Monday, just a sleepless night.
Written by: Lupin
To: People miss their loved ones.

(Kéo xuống để xem thơ Tiếng Việt,
please go down for Vietnamese version)

The Road To You

You are the wind going wild,
Make me wonder in the search;
High mountains, deep oceans we cross,
In waves, we lost ourselves.

Have you heard the ocean singing?
The melody of our hearts,
The harmony of our souls,
The rhythm that we two wrote.

The road to you hard as functions
It looks like the graph of Sine;
I find the coordinate heart
In happiness, I found you.

( Chỉ là một đêm mất ngủ
Giành cho ai đang nhớ người họ yêu thương)

Đường Tìm Em

Em là cơn gió đi hoang,
Khiến tôi lưu lạc trong nỗi nhớ;
Núi cao, biển rộng đôi ta bước
Lạc nhau giữa những cuộn sóng xô.

Em có nghe biển hát gì không?
Là giai điệu của hai trái tim,
Là bản hoà âm của hai tâm hồn,
Là nhịp âm chúng ta cùng viết.

Đường đến em khó như những hàm số,
Tôi cảm giác như đồ thị hàm Sine;
Tìm em, tôi tìm tâm toạ độ,
Biển trời hạnh phúc, tôi tìm em.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: