[Thơ] Lưng Chừng

Lưng Chừng

(Xìng Vòong, 01-30-2017)

 

Lưng chưng vô tình quen ai đó,

Là bắt đầu những cảm xúc không tên,

Là trái tim đập nhanh thêm một nhịp,

Lưng chừng ở giữa một tình yêu.

 

Lưng chừng ai yêu chiếc lá

Lá chỉ xanh khi ở với cây,

Để rồi ai ngồi đó lưu luyến,

Ôm sầu ở giữa lưng chừng xuân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: