[Poem] Bố Mẹ (Parents)

00:12 11/28/2016

Xing Voong

(Go down for Vietnamese, kéo xuống cho thơ tiếng Việt)

The more I grow up

My parents are getting old

Therefore I’m afraid

Unsure my feelings

 

Some nights I just cry

Hearing my mom’s coughs

Dad also told me:

“Hey Xing, My back hurts.”

 

Those years in State

They hide their feelings,

Working extra shifts

Sending their sons to school.

 

They give me all loves

They hold up my sky,

How far have I gone?

They have gone double.

 

Càng ngày tôi càng lớn

Bố mẹ lại già đi,

Cứ thế tôi lại sợ

Không biết vui hay buồn.

 

Có những đêm nằm khóc

Tiếng mẹ ho đau lòng,

Tiếng ba kều nhờ giúp

Xìng ơi, lưng ba đau.

 

Những năm tháng ở Mỹ

Cực khổ chỉ lặng im,

Chăm cho con đi học

Thoả ước mơ nước ngoài.

 

Làm bố mẹ khổ lắm

Ôm cả trời ánh sao,

Con đi bao nhiêu bước

Bố mẹ đi gấp đôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: