[Thơ] Lưng Chừng

Lưng Chừng (Xìng Vòong, 01-30-2017)   Lưng chưng vô tình quen ai đó, Là bắt đầu những cảm xúc không tên, Là trái tim đập nhanh thêm một nhịp, Lưng chừng ở giữa một tình yêu.   Lưng chừng ai yêu chiếc lá Lá chỉ xanh khi ở với cây, Để rồi ai ngồi đó... Continue Reading →

[Thơ] Tôi là một đứa con xa quê

Tôi là một đứa con xa quê Xing Voong,  01-21-2017 Tôi là một đứa con xa quê, Đi ngút bao năm vẫn chưa về. Hôm nay bà nội gọi điện hỏi, Khi nào thì mày về thăm bà? Về sớm mắt khoẻ bà còn ngắm, Già rồi chờ mãi được bao năm?   Hôm trước... Continue Reading →

[Day 37] Full moon at Hội An

...cute boys and lanterns Friday, July -7th- 2017 Today is the 14th moon calendar.  In Hội An, people turn off electric lights for lanterns.  I was looking forward to it.  It was beautiful, but I was a little bit disappointed.  I was hoping all the electric lights are off, and the lanterns will be turned... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑